بروزرسانی: 12-4-1403
مطالب

...... ردیف    
  1

استراتژی ارتقاء سطح  کیفیت آموزش 

  2

بروشور گروه مدیریت و حسابداری سایر1

  3

خصویات یک استاد ماهر دانشگاه

  4

شیوه های تدریس  در دانشگاه انگلیسی

  5

مشخصات ارشد دولتی

  6

دوره دیپلم مدیریت دانشگاه لندن درسنامه

Zip
  7 مشخصات دروس ارشد منابع انسانی

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با مدیریت و حسابداری

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-