بروزرسانی: 21-9-1402
دروس

  ردیف    
................. 1-

گرایش رفتار سازمانی(جید)                                                                                                                                                

  2-

گرایش تحول(جدید)

  3-

ارشد مدیریت دولتی (تحول)

2   1
  4-

برنامه 4 ترمی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

لینک

 

 

 

 

 اتوماسیون اداری    سامانه گلستان  ایمیل دانشگاه   

سیستم اساتید

صندوق رفاه دانشجویی 

 پایگاه خبری 

 

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با مدیریت و حسابداری

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-