بروزرسانی: 22-9-1402
دروس کارشناسی

                             برنامه های پیشنهادی

  ردیف    
....... 1-

چارت کارشناسی حسابداری(جدید )

   
  2-

چارت کارشناسی حسابداری

  
  3-

 

 

 

 

 

 

 اتوماسیون اداری    سامانه گلستان  ایمیل دانشگاه   

سیستم اساتید

صندوق رفاه دانشجویی 

 پایگاه خبری 

 

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با مدیریت و حسابداری

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-