بروزرسانی: 21-9-1402
دروس کارشناسی مدیریت صنعتی

                 برنامه های پیشنهادی

  ردیف    
  1-

برنامه هفت ترمی مدیریت صنعتی

   
......  

 

 
  3-

 

 

 

 

 

 اتوماسیون اداری    سامانه گلستان  ایمیل دانشگاه   

سیستم اساتید

صندوق رفاه دانشجویی 

 پایگاه خبری 

 

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با مدیریت و حسابداری

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-