بروزرسانی: 21-9-1402
دروس 1

                                    سر فصلها

...... 1- درسنامه های  مدیریت اجرایی دانشگاه MBA SRM    
   

 

 

 

 

                           

 

 اتوماسیون اداری    سامانه گلستان  ایمیل دانشگاه   

سیستم اساتید

صندوق رفاه دانشجویی 

 پایگاه خبری 

 

 

                                                                                     

بازدید امروز: 2


ارتباط با مدیریت و حسابداری

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-