بروزرسانی: 5-6-1402
دروس .

  ردیف    
................. 1-

گرایش منابع انسانی(جدید)

  Pdf 
  2-

برنامه چهار ترمی دروس کارشناسی ارشد رشته مدیریت  منابع انسانی

1
  3-

 

 

 

  

 

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با مدیریت و حسابداری

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-